close

97_0511 千字文之六


 


俶載南畝 我藝黍稷 稅熟貢新 勸賞黜陟


孟軻敦素 史魚秉直 庶幾中庸 勞謙謹敕


聆音察理 鑒貌辨色    貽厥嘉猷 勉其祗植


省躬譏誡 寵增抗極 殆辱近恥 林皋幸即


兩疏見機 解組誰逼 索居閒處 沉默寂寥


求古尋論 散慮逍遙    欣奏累遣 戚謝歡招


  


arrow
arrow
    全站熱搜

    蟲之森 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()