close

全世界都可以看到高雄一點一滴的在改變

七賢路走到底,便會看到香蕉碼頭和緊臨的棧貳庫KW2 …

5 

文創的市集加上小吃,應有儘有,走出棧貳庫便是美麗的香蕉碼頭

特別拍了些棧貳庫內部及附近的相關照片,讓沒有去過的朋友一睹為快。

沒去過棧貳庫的朋友,一定要來駁二的新景點逛逛喔!

1 2 3 5 6 4 7 8 11 9 10 12 14 13 16 15 18 17 19 21 20 22 23 24 26 27 25 28 33 31 30 32 34 29 35 36 38 40 41 42 39 43 37  

arrow
arrow
    全站熱搜

    蟲之森 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()